Eerstelijns Psychologenpraktijk Bilthoven Zuid

Tarieven, vergoedingen door zorgverzekeraar en betalingen

 

Met zorgverzekeraars afgesloten contracten in 2021

Eerstelijnspsychologenpraktijk Bilthoven Zuid heeft ook in 2021 weer met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten

Hierbij een overzicht van een aantal zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten:

- Achmea: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland

- CZ: CZ, OHRA,

- VGZ: Unive, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Zekur

- Eno: Salland, Holland Zorg, Zorg Direct

- ASR: Ditzo, De Amersfoortse

- Caresq: Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Avitae

- ONVZ

- Zorg en Zekerheid

- DSW, inTwente, Stad Holland

- Menzis, Anderzorg

 

Bij Psychologen die geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, wordt door de zorgverzekeraars (buiten het eigen risico) niet altijd 100% van de totale kosten van een behandeling vergoed. Vaak gaat het om slechts 50-80% vergoeding van de totale kosten. Kijk dus u zorgverzekeringpolis zelf goed na of informeer hiervoor bij uw ziektenkostenverzekeraar.

 

Omvorming eerstelijns psychologische zorg (EPZ) in GB GGZ per 1 januari 2014

De eerstelijns GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) en een deel van de tweedelijns GGZ zoals we die kenden in 2013 is vanaf 1 januari 2014 omgevormd in de (Generalistische Basis) GB GGZ. In de GB GGZ vervalt de declaratie per consult. Er is een stelsel van 4 zorgproducten voor in de plaats gekomen waarbij declaratie pas op het eind van de behandeling zal plaatsvinden. De zorgverzekeraars en politiek hebben bedacht dat acheraf dus enkel 300, 500 of 750 minuten worden gedeclareerd ook al heeft u minder zorgminuten verbruikt in het zorgproduct.

 

De 4 zorgproducten (met indicatie van totale behandelminuten) zijn:

- Kort             ca. 300 Minuten max. 5 sessies   (stoornis van lichte ernst)

- Middel          ca. 500 Minuten max. 8 sessies   (stoornis van matige ernst)

- Intensief       ca. 750 Minuten max. 12 sessies (stoornis van ernstige ernst, laag complex, laag-matig risico)

- Chronisch      (vrijgevestigde Eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog mag deze niet aanbieden)

 

Voor relatief milde klachten waarbij er geen sprake is van een stoornis kan hulp geboden worden door de

(PraktijkOndersteuner Huisarts) POH GGZ. Hierbij is er sprake van relatief korte sessies van 20 minuten.

 

- Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp uit de GB GGZ

- De vergoeding van de psychologische hulp uit de GB GGZ valt onder het eigen risico (385 euro in 2021)

  

  Huisartsenzorg, zorg onder 18 jr., verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het

  aanvullende pakket worden vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

 

De volgende stoornissen/aandoeningen worden niet vergoed vanuit de GB GGZ:

- aanpassingstoornis

- werkproblemen/werkgerelateerde problematiek

- relatieproblematiek 

Soms vindt in de aanvullende verzekering alsnog van alle 3 stoornissen/aandoeningen een ruime vergoeding plaats

 

Tarieven buiten de basisverzekering (GB GGZ) en de aanvullende verzekering per 1 januari 2021

  soort gesprek/behandeling prijs
- individueel gesprek (max. 45 min. gesprekstijd en 15. min. administratie) 85,00 euro
- relatiegesprek        (max. 45 min. gesprekstijd en 15. min. administratie) 85,00 euro

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

U betaalt niet direct aan de psycholoog. De psycholoog dient de nota op het eind van de behandeling bij

de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraar brengt vervolgens het eventuele nog openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening.

 

Geen vergoeding door zorgverzekeraar

Bij geen vergoeding door de zorgverzekeraar ontvangt u aan het eind van de sessie meteen een nota en dient u het bedrag van de nota binnen 7 dagen te hebben overgemaakt op bankrekeningnr. 54.23.02.284 ten name van JCWA Smits.

Deze manier van betaling voorkomt o.a. aanmaningen bij het niet tijdig betalen van rekeningen (met extra kosten) en inschakeling van een deurwaarder (met vaak zeer hoge kosten).

 

Afzegging

Het afzeggen (annuleren) van een afspraak (sessie) dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te geschieden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak of het niet komen opdagen, wordt het volledige behandeltarief van een sessie in rekening gebracht. 

 

Eerstelijns Psychologenprakijk Bilthoven Zuid    jcwsmits@ziggo.nl 030-2545360